Prefabrik – Çelik Kapı Konutlar Yapı Malzemeleri Rotating Header Image


tapuya ipotek koyma masrafı

feshi bildirilene kadartapuya örnek koyma

antet+resim feshi bildirilene kadartapuya örnek koyma

FESHİ BİLDİRİLENE KADAR TAPUYA İPOTEK KOYMA (F.B.K.)
Satacağınız emlakla ilgili alıcının borcu varsa alacağınız için tapu dairesinde ipotek konulmasını istemeniz yerinde bir davranış şekli olacaktır.
Satıcıysanız, Tapuya koyduracağınız ipotek miktarı kadarda senet almayı,Alıcıysanız Maximum borcunuz kadar senet veriniz.
Tapuya koyduracağınız ipotek belgesine 1 yıl,2 yıl gibi süre yazdırmayınız.
Alıcı,satıcıya borcunu 1 yıl içinde ödeyeceğini vaad edebilir.Ama ödememesi durumunda ise mahkeme süreçleri daha uzun sürebileceği için tapuya şerh koydurduğunuz tarihten 1 yıl sonra bu şerh otomatikman geçerliliğini yitirecektir.
Bu sebeple Süresi kısmına feshi bildirilinceye kadar anlamına gelecek F.B.K. ibaresini yazınız.Bu şekilde satıcı feshini bildirene kadar bu ipotek kalkmamış olacaktır.
Aşağıda tapu dairesine hitaben yazılacak ipotek belgesi düzenleme isteğiniz için dilekçe örneği verilmiştir.
İpotek bedeli olarak kalan borcdan fazla miktar yazdırmayınız
Faiz kısmını boş bırakınız.

FBK İPOTEK BELGESİ İÇİN TAPUYA DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Konu:İpotek belgesi
Eskişehir 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğüne, Eskişehir

…………………… YTL (…………………………. Yeni Türk lirası) bedelle satışını yapacağım,…………………………..YTL sini(…………………….. Yeni Türk lirasını) peşin alacağım ve bu durumdada alıcının tarafıma………… YTL (……………… Yeni Türk lirası) borçlu kalacağı için bu sebeple;
ekte tapu fotokopiside olan maliki bulunduğun bu İpotekli satışını istediğim, Eskişehir ili,Tepebaşı ilçesi,Vişnelik mahallesi, 236 pafta no,1626 ada no, 31 parsel nolu ,1/3 arsa paylı,birinci kat,2 nolu bağımsız bölüm için
Borçlu :
Alacaklı : Mehmet Nuri Çobanlı
İpotek Bedeli : …………………….. YTL (……….. binyeni türk lirası)
Süresi : F.B.K.
Derecesi : Birinci derece
Sırası : 1.sıra
Faiz : -

Olacak şekilde ipotek belgesi düzenlenmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi tensiplerinize saygılarımla arz ederim.

…….11.2008
Mehmet Nuri Çobanlı

inşaatla ilgili her türlü sorunuzun cevabını http://www.cobanli.com/ dan bulabilirisiniz.
Aranan dekorasyon kelimeleri